Mød Ibihavens små beboere

Bæredygtighed

For det er ikke kun seniorer, der bor i Ibihaven. Der bor nemlig også en række forskellige dyrearter, der hver spiller en vigtig rolle i forhold til at fremme biodiversiteten i området både til lands, til vands og i luften.

Det gælder blandt andet nogle helt særlige typer af padder, insekter og fugle. Her kan du blive klogere på Ibihavens mindste beboere og deres liv tæt på det grønne fællesskab.

Til lands og til vands

Hvis du kigger ned i græsset eller i områder omkring vandhuller, vil du måske være heldig at se den lille vandsalamander.

Den lille vandsalamander er rent faktisk en padde, hvilket betyder, at den om foråret lever i vandhuller, og at den i løbet af sommeren går på land, hvor den lever resten af året.

En presset tilværelse

Den lille vandsalamander findes næsten overalt i Danmark, hvor den kan ses i cirka 40-60% af alle vandhuller.

Dog bestanddelen af vandsalamandere blev væsentligt mindre de sidste par år. Dette skyldes, at dens habitater møder trusler såsom udtørring og tilgroning af vandhuller samt udsætning af fisk og ænder ud, som spiser den.

Gode naturforhold i Ibihaven

Men er naturkvaliteten høj nok, trives den lille vandsalamander i stor stil, hvor den også får selskab af andre vanddyr.

I Ibihaven ønsker vi at bevare den lille vandsalamander, og vi har derfor etableret kvasbunker og stengrupper samt skønne lysåbne vandhuller, hvor vandsalamanderen vil kunne leve uforstyrret.

Sådan finder du den lille vandsalamander

Selvom den hedder lille vandsalamander, er den faktisk ikke helt så lille igen – den er normalt ‘hele’ 7-9 cm lang.

Den har en gyldenbrun til grå ryg, og den har mørke pletter og en orange stribe på midten af dens mave. Den har desuden mørke striber på hovedet.

Og i luften

En af Danmarks mest karakteristiske småfugle er musvitten. Fuglen findes i hele landet og fortrækker løvskov, hvor den lettest kan finde redehuller og føde.

Sådan kan du genkende musvitten

Hvis du er på udkig efter musvitten, skal du blot se efter dens gule mave, sorte bugstriber og hvide kinder. Du kan også lytte efter dens to- og tretonede sang.

Du skal oftest ikke ret langt væk fra din bolig, før du kan se en musvit, og det er der faktisk en rigtig god grund til. For musvitterne lever af insekter, men de spiser også gerne ophængt foder. Derudover yngler musvitten rigtig gerne i redekasser og får i gennemsnit 1 til 2 kuld hvert år med 5 til 11 æg.

Takket være Ibihavens rige planteliv er der et stort insektliv og dermed rigeligt med føde til musvitten. Derudover har vi i Ibihaven opsat redekasser, som bl.a. skovspurve og blåmejser også benytter.

Og en af de bedste ting ved musvitten er, at den kan faktisk opleves hele året rundt. Hvis du vil blive endnu klogere på musvitten, kan du se en video her.

Omkring vandhullet

Et af de insekter, som du måske kender allerbedst, er guldsmeden. Den blå libel er en af de mest genkendelige guldsmede med dens brede lyseblå bagkrop hos hannen og lysebrune bagkrop hos hunnen.

Sandsynligheden for at se den blå libel er størst omkring vandhuller, hvor den jager efter mindre insekter. Den sidder desuden ofte på små grene i området omkring vandhullet og holder øje dens territorium.

I Ibihaven kan den blå libel nyde et dejligt lysåbent vandhul, hvor der er rigeligt med insekter og en varierende artsrig vegetation.

Ansøgning