Mød Ibihavens små beboere

Bæredygtighed

For det er ikke kun seniorer, der bor i Ibihaven. Der bor nemlig også en række forskellige dyrearter, der hver spiller en vigtig rolle i forhold til at fremme biodiversiteten i området både til lands, til vands og i luften.

Det gælder blandt andet nogle helt særlige typer af padder, insekter og fugle. Her kan du blive klogere på Ibihavens mindste beboere og deres liv tæt på det grønne fællesskab.

Til lands og til vands

Hvis du kigger ned i græsset eller i områder omkring vandhuller, vil du måske være heldig at se den lille vandsalamander.

Og i luften

En af Danmarks mest karakteristiske småfugle er musvitten. Fuglen findes i hele landet og fortrækker løvskov, hvor den lettest kan finde redehuller og føde.

Omkring vandhullet

Et af de insekter, som du måske kender allerbedst, er guldsmeden. Denne kan du også finde omkring Ibihaven.

Ansøgning