Vil du have dit eget hjem - i et fællesskab?

Agorahaverne

Agorahaverne er en række lokale boligfællesskaber – tæt på både by og natur.

Og selvom hvert af Agorahavernes fællesskaber er sit helt eget, er det fælles for dem alle, at de ikke er et helt almindeligt sted at slå sig ned.

Som beboer vil du opleve, at dit hjem her er meget mere end bare en lejebolig. Agorahaverne er nemlig et boligfællesskab.

Agorahaverne er bygget med et helt særligt fokus på fællesskab og frihed. Og det kan mærkes.

Her vokser det gode naboskab om kap med de grønne omgivelser. Og der er både rum til aktivt samvær og til fordybelse.

I Agorahaverne handler det ikke om bare at bo. Det handler om virkelig at leve livet – og at være en del af et fællesskab, der både giver personlig frihed og livskvalitet.

Velkommen til Agorahaverne.

Vores værdier

Det gode, fælles liv udspringer af de værdier, som lever og gror i Agorahaverne – både i altankasserne og mellem de mennesker, som bor her. Og særligt er der fire grundværdier, som er fundamentet for både byggeriet og fællesskabet.

Frihed

Friheden er helt central i Agorahaverne. Både den personlige og den fælles frihed, for de går hånd i hånd. Din bolig i Agorahaverne er overskuelig og kræver et minimum af vedligehold. Og haven – den passer vi for dig.

Du kan gøre det, der passer dig – og dyrke dine interesser frem for at passe haven. For her får du en have, du kan rejse væk fra – og som stadig er smuk at komme hjem til.

Fællesskab

Agorahaverne er udviklet med et helt særligt fokus på det gode naboskab og de nære relationer – og med masser af rum og inspiration til at mødes om sociale aktiviteter. Derfor vil du i Agorahaverne opleve, at hverdagen er fyldt med oplevelser og samvær – både planlagt og spontant. Og der vil altid være en aktivitet for netop dig.

Du vælger selv hvornår og hvor meget, du vil tage del i fællesskabet. For i Agorahaverne kan du sagtens vælge at være alene, men du behøver aldrig at føle dig ensom.

Natur

Bor du i Agorahaverne, vil du ikke kunne undgå at møde planteliv hverken i fællesarealerne eller i miljøet omkring huset. Og uanset om du er mest til at hvile dig i den grønne atriumhave eller til måske selv at få jord under neglene på de udendørs fællesarealer, så behøver du i hvert fald ikke at lede længe efter det grønne i Agorahaverne.

For vi tror på, at der er livskvalitet i at bo grønt – tæt på naturen.

Kundskaber i spil

Viden og inspiration behøver ikke nødvendigvis at fylde mindre i din hverdag, bare fordi dit arbejde med tiden kommer til at gøre det.

I Agorahaverne er der rig mulighed for at dyrke dine interesser og for at holde kreativiteten ved lige i godt selskab. Sammen med dine naboer kan du gå i læseklub, dyrke sport, bruge hænderne i værkstedet, plante en køkkenhave eller noget andet, som I kan dele og hjælpe hinanden med.

Det bedste af det hele er, at du med stor sandsynlighed vil møde ligesindede, som deler dine interesser. For hvem ved; måske kan du både inspirere – og blive inspireret af – dine nye naboer.

Det grønne liv

Agorahaverne er grønne boligfællesskaber, hvor idéen om det gode liv har inspireret både byggeri og fællesskab

Fokus på bæredygtighed

Det er ikke kun fællesskabet, som gør Agorahaverne til et specielt sted at bo.

Her har idéen om det gode, grønne liv har været afgørende for alle dele af fællesskabets tilblivelse.

Agorahaverne er bygget til at opnå DGNB Guld. Det er en certificering, som både sikrer dokumenteret bæredygtighed, høj byggekvalitet og at din hverdag som beboer er tænkt ind helt fra begyndelsen.

I Agorahaverne kan du opleve tre forskellige slags bæredygtighed:

Den miljømæssige bæredygtighed

Agorahaverne er designet ud fra ’vugge til vugge’-princippet, hvor alle materialer er udvalgt med omtanke på deres livscyklus og bæredygtighed.

Derfor er Agorahaverne opført i materialer, der efterlader mindst mulig CO2-aftryk og har en høj genanvendelighed.

Store dele af Agorahaverne er bygget i træ. Det er fordi, træ – under ansvarligt skovbrug – er en utømmelig og bæredygtig ressource. Samtidig er der langt færre miljøbelastende transport- og behandlingsprocesser, når vi bygger i træ.

Vigtigst af alt skaber træ et godt indeklima og en skøn atmosfære for dig, der bor i Agorahaverne.

I Agorahaverne har energibevidstheden sat sit præg, og som beboer, kan du opleve solceller på taget, regnvandsindsamling til genanvendelse og andre klimavenlige løsninger, som gør Agorahaverne til et grønnere sted at bo.

Den sociale bæredygtighed

Agorahaverne er for alle.

Derfor er både boliger og fællesrum tilgængelige for alle – uanset fysisk form.

Alle kan også få glæde af den overdækkede atriumhave, hvor udesæsonen forlænges, så det er muligt at dyrke fællesskabet store dele af året i læ og ly for det danske vejrs luner.

Det er her, livskvaliteten for alvor kan mærkes. Her er der god plads til at dyrke både fællesskaber, interesser, motion og naboskabet.


Den økonomiske bæredygtighed

Boligerne i Agorahaverne er økonomiske og har lave, direkte udgifter til vand, el og varme. Og så er boligerne tegnet med tanke på muligheden for boligstøtte.

Bygningsanlægget er nyt og robust, hvilket sikrer, at der er minimale udgifter til vedligehold.

Samtidig er der under udviklingen af Agorahaverne taget højde for ændringsmuligheder og fleksible løsninger, hvis nye behov skulle opstå for dig og dine naboer i fremtiden. Det betyder, at fællesskabet kan leve i mange, mange år – og blive ved med at være et godt og trygt hjem for dig, der flytter ind.

Frihed og fællesskab

I Agorahaverne er der både frihed og fællesskab. Og du kan sagtens vælge at være alene, men du behøver aldrig at føle dig ensom

Bodilhaven

I det tidligere kaserneområde ved Rismarksvej i Odense – tæt på smuk natur og nogle af Danmarks mest værdifulde kulturskatte – opfører vi fællesskabet Bodilhaven.

Bodilhaven rummer 69 moderne boliger i grønne omgivelser.

Læs mere om Bodilhaven her

Vil du gerne bo i Bodilhaven? Læs mere her

Adresse

Rismarksvej
5200 Odense

Boliger

69 bæredygtige,
moderne boliger

Udlejning

Udlejningen starter i sommeren 2022. Læs mere om Bodilhaven her

Sophushaven

Agorahaverne åbner endnu et boligfællesskab i Slagelse. Denne gang på Rosenkildevej 41.

Sophushaven rummer 70 boliger i grønne omgivelser.

Læs mere om Sophushaven her

Vil du gerne bo i Sophushaven? Læs mere her

Adresse

Rosenkildevej 41
4200 Slagelse

Boliger

70 bæredygtige,
moderne boliger

Udlejning

Udlejningen starter i sommeren 2022. Læs mere om Sophushaven her

Ibihaven

Ibihaven er Agorahavernes første boligfællesskab, hvor de første beboere flyttede ind i 2020.

Ibihaven ligger i det østlige Slagelse og rummer 76 moderne, bæredygtige boliger for voksne uden hjemmeboende børn.

Læs mere om Ibihaven her

Vil du gerne se en bolig? Klik her

Adresse

Elmesvinget nr. 8,
4200 Slagelse

Boliger

76 moderne,
bæredygtige boliger

Indflytning

Vil du gerne bo i Ibihaven?
Læs mere her

Augusthaven

Augusthaven er vores andet boligfællesskab i Næstved.

Augusthaven består af 60 moderne lejeboliger på Skovpibervej.

Læs mere om Augusthaven her.

Vil du gerne se en bolig? Klik her.

Adresse

Skovpibervej 1-131
4700 Næstved

Boliger

60 moderne lejeboliger

Indflytning

Vil du gerne bo i Augusthaven? Se ledige boliger her.

Hermanhaven

Hermanhaven er vores boligfællesskab på Markpibervej i Næstved.

Hermanhaven rummer 60 boliger i grønne omgivelser.

Læs mere om Hermanhaven her

Vil du gerne bo i Hermanhaven? Se om der er ledige boliger her

Adresse

Markpibervej 1-131
4700 Næstved

Boliger

60 bæredygtige,
moderne boliger

Indflytning

Se ledige boliger i Hermanhaven her