Boligstøtte og ydelser i Agorahaverne

Økonomi

For mange, der bor til leje, har offentlige tilskud til boligudgifterne en stor betydning for den daglige økonomi – særligt hvis man nærmer sig pensionsalderen.

I Agorahaverne er det muligt at få helt op til 4.134 kr. i boligstøtte afhængigt af indtægt og formue – uanset om du er pensionist eller ej.

Er du pensionist eller i slutningen af dit arbejdsliv, er det en bestemt slags boligstøtte, du skal forhold dig til – nemlig boligydelsen. Den kan du læse meget mere om her.

Hvad er boligydelse?

Boligydelsen er et tilskud til folkepensionister, der bor i lejebolig. Hvis du er blevet førtidspensionist før 2003, gælder tilbuddet også dig.

Boligydelsen stiger, hvis din indtægt falder, eller hvis din husleje forøges. Ydelsen kan dog falde, hvis din indtægt eller formue forøges. 

Boligydelsen beregnes ud fra din indtægt, formue og dine boligudgifter. Oplysningerne finder Udbetaling Danmark hos Skat, så det er vigtigt, at din forskudsopgørelse er helt opdateret, inden du ansøger om boligydelse. 

Hvem udbetaler boligydelsen?

Boligydelsen udbetales af Udbetaling Danmark. I mange tilfælde vil betalingen ske direkte til dit boligselskab, som modregner tilskuddet i din husleje. I andre tilfælde udbetales ydelsen direkte til dig. 

Boligydelsen betales forud og modtages altid den første dag i måneden – og så er den skattefri.

Hvad kan jeg få i boligydelse i Agorahaverne?

Vil du gerne vide, hvad du kan få i boligydelse, kan du besøge Udbetaling Danmarks beregner her.

Vil du have et hurtigt overblik, kan du se vores boligstøtteskema nedenfor.

Hvad er hvad?

Din indtægt

Din forventede kommende indtægt. Disse oplysninger trækkes direkte fra Skat og din forskudsopgørelse. Får du Ældrecheck, indgår den ikke i din beregnede indtægt. 

Din boligudgift

Boligudgiften er din husleje uden varme, antenneforening og lignende. I nogle tilfælde forhøjes boligudgiften med særlige beløb pr. kvadratmeter – eksempelvis hvis du betaler for vand ud over din husleje.

Din formue

Din formue kan være de penge, du har stående i banken. Men der er også en del andre ting, som tæller med i din samlede formue. Ud over din opsparing, gælder også:

  • Værdipapirer (aktier, pantebreve, obligationer)
  • KontanterVærdi af bil, båd eller andre lignende ejendele
  • Ejendomsværdi (gælder også eventuelle ejendomme i udlandet)’
  • Værdi i andelsboligforeninger
  • Gæld til realkreditinstitutter og banker
  • Egenkapital i virksomheder
  • Løbende erstatning, som du eller andre i husstanden beskattes af

Er din formue på over 863.300 kroner medregnes 10% som indtægt ved vurdering af ydelse. Ved formue over 1.726.800 kroner medregnes 20%

*Tallene er fra Faglige Seniorer 2019.

Har du styr på begreberne? Her er forskellen

Bogligstøtte

Fællesbetegnelse for offentlige tilskud til lejere

Boligydelse

Særligt tilskud til folkepensionister og førtidspensionister (pensioneret før 2003), der bor til leje.

Boligsikring

Tilskud til lejere, som ikke er folkepensionister eller førtidspensionister (pensioneret før 2003).

Ansøgning